Ar-Ge Alt Yapısı ve Araştırma Konuları

Farmapark; insan sağlığı ve veteriner hekimliği/hayvancılık alanlarında hastalıkların mekanizmalarını aydınlatmaya yönelik tanı ve tedavide kullanılabilecek ürün geliştirme ve gıda sektöründe kullanılabilecek ithal ürünlerin yerli karşılıklarının ve yeni ürünlerin geliştirilmesi amacı ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerde yer almakta ve çalışmalar yürütmektedir.
Kurumsal yapımız akademik nitelikli bilimsel altyapıya sahip personelden oluşmaktadır. Ar-Ge birimimiz; moleküler, genetik, immun tabanlı ve spektrofotometrik analizleri yapmaya uygun teknik altyapıya sahiptir. Çalışmalarımız in vivo hayvan modelleri, izole organ, hücre kültürü gibi farklı spektrumda in vitro modellerde sürdürülmektedir.

 Başlıca Çalışma Konuları;


•  İnternal ve eksternal kontrol serum materyali geliştirilmesi ve üretimi
•  Diabet, obesite, hiperlipidemi patofizyolojisi ve tedavisinde novel yaklaşımlar
•  Hücre dejenerasyon ve rejenerasyon mekanizmaları, apoptosis, kanser gelişimi
•  Yara iyileşmesinde kullanılacak solüsyon üretimi
•  Kanserde kemoterapi, antimikrobiyal terapilerde direnç gelişimini engellemeye yönelik ürün geliştirilmesi
•  IVF, sperm kalitesini arttırmaya yönelik yöntem ve solüsyon üretimi
•  Protein ekspresyon analiz sistemleri, saflaştırma rekombinant protein üretimi, ELISA, Western Blot
•  Hibridoma ve antikor üretimi
•  GRAS (Generally recognized as safe) nitelikli bakterilerden köken alan enzim/bakteriyosin/gıda katkı maddeleri üretimi (nisin, transglutaminaz,  vb)
•  Probiyotik bakteri izolasyonu, identifikasyonu ve üretimi
•  Proje yazımı ve danışmanlık hizmetleri.

 


İn Vivo Testler;


•  Farmakokinetik modellemeler
•  İn vivo Toksisite testleri
•  Deneysel hayvan modelleri (tip I ve tip II diyabet, kolon kanseri, enfeksiyon modelleri vb.)

 

 

İn Vitro Testler;


•  İn vitro toksisite testleri
•  Stabilizasyon testleri
 

Copyright © Farmaparak Ar-Ge Biyoteknoloji | Tüm Hakkı Saklı